Her legges styremøteprotokollene ut fortløpende.

Styremøte 5.januar 2016