Hendelseskalender

Årsmøte
Mandag, 25. Mars 2019, 20:00 - 22:00
Kontakt Ole Hans S. Fjellvang

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet,
må sendes styret senest 11. mars.

Møtet er åpent for alle som vil støtte opp om aktivitet i bygda. Kun medlemmer har stemmerett.

Styret

Sted Kjellerstua på Dalheim