Open menu

Hendelseskalender

Årsmøte
Tirsdag, 27. April 2021, 18:00
Kontakt Ole Hans (419 17 249)

Det innkalles med dette til årsmøte.

Dersom det er restriksjoner på samlinger innendørs vil møtet bli avholdt ute på tribunen.

Saker som ønskes tatt opp på møtet må være hos styret minst en uke før møtet.

Er du vårt nye styremedlem?
Idrettslaget er en av de viktigste fritidsaktivitetene i bygda og vi trenger flere engasjert for å drive videre.

Vennlig hilsen
Styret

Sted Dalheim