Open menu

Alle kan bli medlem.
De som ikke er aktive, men som ønsker å støtte klubbens aktivitet i bygda kan bli støttemedlem.

Avgifter for 2019
(alle avgifter pr kalenderår)

Medlemskontingent: 100kr

Treningsavgifter

Fotball: 750kr
Treningsgrupper: 500kr
Barnetrim med foreldre: 250kr

 

Regning kommer to ganger i året (april og september)
Medlemskontingent betales på første regning.
Treningsavgifter betales pr halvår.